2012-03-28

Be för Iran nu!

Iran

TWR Europa är partner till en organisation som heter Pray Iran Now (Be för Iran nu). Pray Iran Now bildades 2012 av en grupp olika missionspartners med syfte att komma ihåg att be för människor i Iran. Ja, även för människor i hela den persisktalande världen. Mer info om Pray Iran Now hittar du här. De uppmuntrar alla som vill att ansluta sig och börja be direkt.

Det finns idag omkring 370 000 kristna med muslimsk bakgrund i Iran. Helt fantastiskt! Trots all oro och förstörelse i Iran lever fortfarande hoppet vidare. För 40 år sedan var antalet endast 200 st. ”Vi är medvetna om att det är Gud som gjort, och fortfarande gör, det riktiga jobbet. Det vi gör är att uppmuntra och be för alla dessa människor.”

Samarbetet mellan organisationer att sprida Pray Iran Now fortsätter att växa över hela vår jord och fler och flermänniskor ansluter sig till att be. ”Vi vill dela frälsningens budskap till människor i Iran, men det stannar inte där. I dag talas nämligen persiska på flera platser över hela vår jord. Förbönen begränsas inte av landsgränsen utan ambitionen är att be för det persiska folket oavsett var de befinner sig.”

Pray Iran Now är hängivna och arbetar ständigt för att varje kvinna och varje man i den persisktalande världen ska ha möjlighet att få möta evangeliet om Jesus Kristus.

Iran

Iran är idag ett multikulturellt samhälle med en rikedom av olika kulturer och språk. Pray Iran Now partners gör allt för att se till att evangeliet sprids på olika dialekter och på det sätt som passar varje enskild kultur på bästa sätt. Oavsett vilken dialekt människor talar eller vilken bakgrund de har, har de en sak gemensamt nämligen önskan om en förändring. Människor i Iran har levt årtionde med krig och förtryck och många har börjat söka efter svar. ”Vi tror att denna böneinsats kommer att hjälpa dem att göra just det, att finna svar på meningen med livet.”