2011-09-22

Att följa ett uppdrag

Hand på rullstol”Efter allt jag har varit med och beslutade jag mig för att bygga ett hem för funktionshindrade människor, som mig själv. Även om jag har upplevt smärtsamma omständigheter i mitt liv är jag övertygad om att Gud har ett större syfte för mig. Han vet allt och vad som än drabbar mig kan Han vända till något gott. Det är den sanningen jag lärt mig från era program”, säger Ignacio, en 61-årig lyssnare från Filippinerna. Ignacio bor i en stad som heter Pagadian City och i 10 år arbetade han på en bank, men det var innan han råkade ut för den olyckan som förlamade halva hans kropp.

Hemmet som Ignacio startat tar emot äldre människor som är sjuka eller har liknande hälsotillstånd som han själv. För att klara de allmänna kostnaderna för att driva hemmet går han runt och ber om donationer. Men inte nog med det, donationerna går även till att köpa in och ge bort rullstolar och kryckor till människor som är i behov av dessa hjälpmedel.

Vad är det som får Ignacio att göra detta för andra, trots sin egen situation? På den frågan svarar han så här: ”Jag gör allt detta på grund av era program, att ni troget förkunnar Guds Ord. Budskapet har gjort stor skillnad i mitt liv och det vill jag förmedla till andra” Han sprider inte bara programmet till hemmet utan han delar även ut dem i sin församling och i området där han bor.

Han avslutar med att säga: ”Det är min bön till Herren att ni och ert arbete kommer att bli välsignat. Många som bor i hemmet är tacksamma för programmen och de förstår budskapet som förvandlar och förbättrar deras liv. Sannerligen, Guds kraft är stor och det vet jag eftersom han använde min olycka för att ge mig ett uppdrag som jag kan fullfölja så länge jag lever här på jorden. Må Herren ge dig styrka och kraft att fortsätta förkunna Hans ord.”

Prisa Gud att han använder våra program för att inspirera människor att nå ut och hjälpa andra i nöd!