Gå därför ut och

gör alla folk till lärjungar!

Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

och lär dem hålla 

allt som jag befallt er.

Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matteusevangeliet 28:19-21

Norea Sverige vill med hjälp av mediebaserade verktyg samverka med församlingar, organisationer och enskilda kristna för att sprida evangeliet om Jesus i Sverige och utomlands.

 

 

Norea skapar eget material samt stödjer internationella mediemissionsprojekt.

BLOGG OM MEDIEMISSION

Kristen webbradio på ukrainska

TWR Ukraina sänder kristen webbradio dygnet runt. Tipsa gärna någon som kan behöva lyssna: Länk   Bakgrundsfoto: Sharon Drummond Förgrundsfoto: Pixabay

Gud älskar människor men hatar synd

TWR:s ledare i Ukraina – vi undviker av säkerhetsskäl hans riktiga namn och kallar honom Vasylyi – spelar dagligen in andakter som sprids via sociala medier. Och det är många som lyssnar, ofta flera tusen. Den hittills mest spridda andakten som jag hittat spelades in...

På Jesu sida i kriget

Kriget i Ukraina har hållit på en tid nu och det är fruktansvärda bilder vi får se och berättelser vi får höra. Enligt våra senaste rapporter är i alla fall alla TWR:s medarbetare i Ukraina vid liv. Några av dem har flytt landet medan andra finns kvar och bistår...

Hej volontär!

Vi vill att så många som möjligt ska få höra budskapet om Jesus!

Vill du vara med?

Sprid ditt program via Norea!

Har du ett program som du vill dela via våra kanaler?