Projekt Hanna

Foto: Moa Nilsson

”En flod av tårar flyter genom denna värld. Tårar orsakade av djup smärta, besvikelse, sorg, skam och hopplöshet. Tårar över hela världen, fällda av miljontals kvinnor som är fångna i skam, fruktan och förtvivlan.”
Foto: TWR Projekt Hanna

Foto: TWR Projekt Hanna

Kvinnors lidande i världen har många ansikten. En del blir bortsorterade redan innan födseln, bara för att de är flickor, andra tvingas att gifta sig som barn. I en del länder förvägras de utbildning och måste stanna inomhus. Kvinnor i fattiga länder söker lyckan i väst, men hamnar i människohandlarnas klor. Över hela världen misshandlas kvinnor oavsett social status eller kulturell bakgrund. Projekt Hanna vill söka biblisk rättvisa för kvinnor som inte själva kan göra sina röster hörda och förmedla hoppet och kärleken från Gud.

Foto: TWR Projekt Hanna

Foto: TWR Projekt Hanna

HISTORIA
Projekt Hanna startade 1997 inom TWR och har sedan dess fått en lavinartad utbredning över hela världen. Det hela började när Marli Spieker, som många år arbetat som radiomisisonär inom TWR, bodde i Sydostasien tillsammans med sin man Edmund Spieker. Marli mötte en av alla dessa kvinnor och det blev ett möte som skulle få oanade konsekvenser. Gud talade till henne om kvinnors situation och Marli svarade: ”Vadhelst jag kan göra, så vill jag göra det för att föra henne till ljuset!”. Medvetenheten växte om att kvinnors lidande inte bara är ett genusproblem. Det beror heller inte bara på sociala och ekonomiska orättvisor. Det är ett andligt problem med djupa rötter. Marli och tolv vänner bad och fastade. Guds svar på deras uthålliga bön var Projekt Hanna.

FYRA BYGGSTENAR
Projekt Hannas fyra viktiga byggstenar är att skapa medvetenhet om kvinnors utsatthet i världen, att engagera förebedjare i ett globalt bönenätverk, att producera och sända radioprogrammet ”Women of Hope” och att utföra barmhärtighetens tjänst.