Hannas Café

Programmen både värmer och förmedlar hopp. I Hannas Café delar en mängd kvinnor med sig av olika livssituationer som drabbat dem. Det gemensamma för alla är upplevelsen av hur Gud mitt i all hopplöshet, grep in och gjorde det trasiga helt. Serien omfattar 50 program och varje program är cirka 30 minuter långt.
Hannas Café ingår som en del i det internationella programkonceptet Women of Hope (WoH).
Hannas Café
PRODUCENTER:

Producenterna och rösterna bakom Hannas Café är Maggan Johansson och Stina Backlund. Både Maggan och Stina bor och verkar i Skåne, Maggan i Broby i nordöstra Skåne och Stina i sydväst i Malmötrakten.

Stina och Maggan

Stina och Maggan