2018-08-27

Be för dem som förföljer er!

Foto: Pixabay

För oss som lever i en trygg demokrati med lagstadgad religionsfrihet
kan Jesus ord om att be för förföljare kännas fjärran. Visst kan barn bli
hånade på skolgården och vuxna bemötas nedlåtande på arbetsplatsen
för sin tro och bekännelse av Jesus, men förföljelse?

I andra delar av världen, är förföljelsen en daglig realitet. Norea stödjer
programmet Power in Persecution (Styrka i förföljelse) på ryska och
karalkalpak som produceras av TWR.

Samir var en ung student som gjorde livet surt för sin bänkgranne,
Zachariah, som var kristen. Samir lockade sina vänner att lägga sig
i bakhåll för Zachariah och slå honom nästan till döds. Zachariah
kom aldrig tillbaka till sin skola efter den händelsen, men Samir
mötte så småningom andra kristna, tog emot Jesus i sitt liv och blev
pastor. Som en följd av detta blev han förklarad död av sin familj och
blev arresterad flera gånger. Många år senare deltog Samir i en
konferens där han berättade för en annan pastor om förföljelsen som
han gjort sig skyldig till i unga år. Då började den andre pastorn att
gråta. Det var Zachariah och han hade bett för Samir i 25 år! ”Då
förstod jag varför jag hade blivit kristen,” sa Samir. ”Det var tack
vare honom. Jag förföljde honom och han bad för mig.”

När Norea nu får en ny missionsledare i David Castor kommer vi att
fortsätta att stödja internationell mission ”främst till de länder och
områden där etablerade kyrkor saknas och där det är svårt att
vara kristen” (ur Noreas missionsstrategi).
Samtidigt ser vi ett behov av förnyelse i Sverige, där vi vill nå
ut till en yngre generation, både som mottagare och understödjare
– utan att för den skull tappa de äldre och trogna. Vi kommer också
att försöka samarbeta mer med församlingar och andra organisationer
för att nå ut med evangeliet, där Norea har mediemission som
sin särskilda profil och kallelse.

Kanske du som tillhör Noreas trogna understödjare kan vara med och
be för detta? Har du tankar kring hur vi ska nå en yngre målgrupp och
hur vi på ett bättre sätt ska nå ut i församlingar, är du välkommen att
kontakta kontoret. Kanske kan några bli ”Norea-ambassadörer” i sina
församlingar? Har du några ungdomar i din närhet som du kan tipsa
om Noreas möjligheter att sprida evangeliet via elektroniska medier?
Fortsätt också att be för dem som blir förföljda och för dem som förföljer.
Bönen förändrar liv!

Per Runeson
(Publicerad i iFokus nr 6, 2018)