Swish_logotyp

Swish

Äntligen kan du stödja vårt arbete genom att ge en gåva via Swish.

Läs mer...
Reachout_StuartPilbrow

Nå världen för Kristus

Att arbeta med mediamission kan ibland kännas som att verka i ett slags vakuum. Allt är väldigt välplanerat och tillrättalagt. Den ständiga frågan vi ställer oss är om någon lyssnar?

Läs mer...
Fotograf: Roba Al-Assi (flickr.com)

Följ med Norea till Libanon och Turkiet!

Vill du möta människor i Mellanöstern som fått sina liv förvandlade genom kristna TV-sändningar? Då skall du följa med Norea på en spännande resa till Libanon och Turkiet i november.

Läs mer...
Foto: Cuito Cuanavale

En lyssnarrapport från Albanien

Fisnike föddes i en fattig by i centrala Albanien. Familjen, som består av sex personer, är extremt fattiga. En dag gav Fisnikes vän henne en soldriven radio. Tack vare denna gåva har både hon och hela hennes familj tagit emot Kristus som sin frälsare.

Läs mer...
pojkar-och-glob”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”
Matt 28:19, ett fantastiskt bibelord som tydligt vittnar om det kristna uppdraget, som gäller för alla människor som tror på Jesus Kristus. Det fina i bibelordet är att det inte står hur vi ska fullfölja uppdraget, utan det står bara att vi ska göra det. Gud har gett oss ansvaret att  vara kreativa och uppfinningsrika när vi möter människor. Det finns många kyrkor, organisationer och enskilda som varit otroligt kreativa genom historiens gång när det gäller att berätta för människor om evangeliet. Människor har startat sjukhus, skolor, soppkök, predikat, skapat mötesplatser, tv-program, radioprogram, översatt biblar… Listan kan göras hur lång som helst! Men det gemensamma för alla är att de helt enkelt berättat, visat och gett vidare vad de sett och hört.

Norea Sverige arbetar med just det, att berätta vidare om det kristna budskapet. Vi gör det framförallt genom olika medier, både via ljud och bild. Vi är med och stödjer missionsarbete utomlands och producerar kristna program som sänds på olika håll i Sverige, både via radio och Internet.

Läs mer här…
   
Norea Sverige
Östergatan 20
262 31 Ängelholm
0431-414750
norea@noreasverige.se
 
 
Org.nr: 837600-8531
PlusGiro: 52 41 80 - 7
BankGiro: 5896 - 5831
© 2014 Norea Sverige
SAT-7