Evangeliet bygger broar i Bosnien

Bosnien-Hercegovina är odiskutabelt det tuffaste missionsfältet i Europa. Mångas hjärtan är stängda för evangeliet. De kristna upplever sig ofta isolerade från kyrkor och kristen gemenskap.

Läs mer...

Frälsning och förföljelse i Indien

Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Indien ökar förföljelsen framförallt genom att hinduiska nationalister arbetar för att göra Indien till ett hinduistiskt land.

Läs mer...

Glädjebudbärare!

I Norea har vi som uppgift att använda elektroniska medier för att bära ut det glada budskapet om Jesus Kristus, både i Sverige och internationellt.

Läs mer...

Eritreansk bönegemenskap i Stockholm

Varje fredag träffas Aster och hennes eritreanska vänner i Betlehemskyrkan i Stockholm för att be tillsammans.

Läs mer...

Nå de onådda runt om i världen

Radio förblir det säkraste redskapet när det gäller att sprida den glada nyheten

Läs mer...