FacebookPostMini

Så mycket bättre!

På Norea nöjer vi oss inte… Vi har sedan vi släppte första versionen av vår app jobbat med att uppdatera och förbättra användar-upplevelsen.

Läs mer...
Nepal

Skänker hopp till de drabbade i Nepal

Nepal är just nu ett land i chock efter jordskalvet den 25 april som uppmättes till 7.8 på richtersskalan. Flertalet räddningsinsatser är i full gång. Läs här om hur TWR är med och bidrar på sitt sätt.

Läs mer...
Garissa_TWR

Sorg efter attentatet i Garissa

TWR Kenya arbetar på trots att klimatet för kristna i Kenya har blivit svårare. Det förstärktes ytterligare när en grupp militanta tog sig in på ett universitet i Garissa i början av april och dödade nästan 150 studenter.

Läs mer...

Foto: Nithya Ramanujam

”GÅ DÄRFÖR UT och GÖRA ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn!”

Matt 28:19, ett fantastiskt bibelord som tydligt vittnar om det kristna uppdraget, som gäller för alla människor som tror på Jesus Kristus. Det fina i bibelordet är att det inte står hur vi ska fullfölja uppdraget, utan det står bara att vi ska göra det. Gud har gett oss ansvaret att  vara kreativa och uppfinningsrika när vi möter människor. Det finns många kyrkor, organisationer och enskilda som varit otroligt kreativa genom historiens gång när det gäller att berätta för människor om evangeliet. Människor har startat sjukhus, skolor, soppkök, predikat, skapat mötesplatser, tv-program, radioprogram, översatt biblar… Listan kan göras hur lång som helst! Men det gemensamma för alla är att de helt enkelt berättat, visat och gett vidare vad de sett och hört.

Norea Sverige arbetar med just det, att berätta vidare om det kristna budskapet. Vi gör det framförallt genom olika medier, både via ljud och bild. Vi är med och stödjer missionsarbete utomlands och producerar kristna program som sänds på olika håll i Sverige, både via radio och Internet.

Läs mer här…