Hopp till sargade kvinnor i Kroatien

I Kroatien, ett land som fortfarande håller på att återhämta sig efter krig och kommunistiskt vanstyre, kämpar många kvinnor för att få vardagslivet att fungera. Projekt Hanna vill ge dem vägledning och hopp genom radioprogrammet Women of Hope.

Läs mer...

Ny app för asylsökande

När de stora flyktingströmmarna går genom Europa spelar Kyrkan en viktig roll. Nu håller Norea på att ta fram en app som kan användas i detta angelägna arbete.

Läs mer...

Smakprov av På trons väg

Nu kan du se ett smakprov av vår nya satsning På trons väg!

Läs mer...
vandrare på kulle

”GÅ DÄRFÖR UT och GÖRA ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn!”

Matt 28:19, ett fantastiskt bibelord som tydligt vittnar om det kristna uppdraget, som gäller för alla människor som tror på Jesus Kristus. Det fina är att det inte står hur vi ska fullfölja uppdraget, utan det står bara att vi ska göra det. Gud har gett oss ansvaret att vara kreativa och uppfinningsrika när vi möter människor. Människor har startat sjukhus, skolor, soppkök, predikat, skapat mötesplatser, tv-program, radioprogram, översatt biblar… Listan kan göras hur lång som helst! Men det gemensamma för alla är att de helt enkelt berättat, visat och gett vidare vad de sett och hört.

Norea Sverige arbetar med just det, att berätta vidare om det kristna budskapet. Vi gör det framförallt genom olika medier, både via ljud och bild. Vi är med och stödjer missionsarbete utomlands och producerar kristna program som sänds på olika håll i Sverige, både via radio och Internet.

Läs mer om Norea…