Kviinge kyrka

Norea inbjuder till inspirationsdagar 22-23/3

Den 22-23/3 inbjuder Norea dig till inspirationsdagar om mission! Inbjuden talare är europaledaren för SAT-7, Kurt Johansen. Du kommer bland annat få lyssna till hans berättelser om mediamissionen i Mellanöstern. I samband med detta hålls även Norea Sveriges årsmöte.

Läs mer...
Foto: European Parialement

Utbildning för kvinnor och flickor

Många flickor i världen riskerar sina liv när de vill utbilda sig. På vissa ställen är flickor strängt förbjudna att få en utbildning, på grund av religiös övertygelse eller kulturella sedvänjor, som ser flickor bara som ägodelar eller tjänare.

Läs mer...
syrien jan 2014 artikel

Ge andligt hopp till Syrien

Inbördeskriget i Syrien fortsätter. Tusentals människor har fått både sina hem och sina liv förstörda. Och åter tusentals har börjat tvivla på om det ens finns en Gud och om han bryr sig. Nu kan du hjälpa Syriens folk att få det andliga stöd de så väl behöver!

Läs mer...
kinesisk gammal man_Christian Ortiz

Från en annan tro

”Jag var förr en hängiven troende av en annan religion. Jag till och med gick med i en demonstration till försvar för min tro, och tack vare det hamnade jag i fängelse i två år.” Läs den gripande berättelsen från en kinesisk nybliven kristen!

Läs mer...
pojkar-och-glob”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”
Matt 28:19, ett fantastiskt bibelord som tydligt vittnar om det kristna uppdraget, som gäller för alla människor som tror på Jesus Kristus. Det fina i bibelordet är att det inte står hur vi ska fullfölja uppdraget, utan det står bara att vi ska göra det. Gud har gett oss ansvaret att  vara kreativa och uppfinningsrika när vi möter människor. Det finns många kyrkor, organisationer och enskilda som varit otroligt kreativa genom historiens gång när det gäller att berätta för människor om evangeliet. Människor har startat sjukhus, skolor, soppkök, predikat, skapat mötesplatser, tv-program, radioprogram, översatt biblar… Listan kan göras hur lång som helst! Men det gemensamma för alla är att de helt enkelt berättat, visat och gett vidare vad de sett och hört.

Norea Sverige arbetar med just det, att berätta vidare om det kristna budskapet. Vi gör det framförallt genom olika medier, både via ljud och bild. Vi är med och stödjer missionsarbete utomlands och producerar kristna program som sänds på olika håll i Sverige, både via radio och Internet.

Läs mer här…
   
Norea Sverige
Östergatan 20
262 31 Ängelholm
0431-414750
norea@noreasverige.se
 
 
Org.nr: 837600-8531
PlusGiro: 52 41 80 - 7
BankGiro: 5896 - 5831
© 2014 Norea Sverige
SAT-7