GLIMAKRA2_Mikael Persson:MiP Media

Ny unik bibelskolesatsning

Till hösten erbjuder Glimåkra folkhögskola, Norea Sverige och TWR en ny unik möjlighet för dig som vill gå bibelskola och samtidigt göra praktik utomlands i en av världens största kristna medieorganisationer.

Läs mer...
Skylt_Missionsdagar_Götene

Curt Westman gästar Noreas Inspirationshelg

Välkommen att vara med vid Norea Sveriges årsmöte och inspirationshelg i Equmeniakyrkan i Götene den 21-22 mars. Huvudtalare under båda dagarna är Curt Westman, som ju många av oss känner igen från bibelstudiematerialet Vägen genom Bibeln.

Läs mer...
bild3

SAT-7 TÜRK sänder nu över statligt ägd satellit.

SAT-7 TÜRK är den första och enda kristna kanal som sänder över den statligt ägda satelliten Türksat 4A. Detta är historiskt. Mer än 50 miljoner tittare i Turkiet, och dessutom turkisktalande invånare i Europa och Centralasien, kommer nu att ha möjlighet att titta på SAT-7 TÜRK.

Läs mer...

Foto: Nithya Ramanujam

”GÅ DÄRFÖR UT och GÖRA ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn!”

Matt 28:19, ett fantastiskt bibelord som tydligt vittnar om det kristna uppdraget, som gäller för alla människor som tror på Jesus Kristus. Det fina i bibelordet är att det inte står hur vi ska fullfölja uppdraget, utan det står bara att vi ska göra det. Gud har gett oss ansvaret att  vara kreativa och uppfinningsrika när vi möter människor. Det finns många kyrkor, organisationer och enskilda som varit otroligt kreativa genom historiens gång när det gäller att berätta för människor om evangeliet. Människor har startat sjukhus, skolor, soppkök, predikat, skapat mötesplatser, tv-program, radioprogram, översatt biblar… Listan kan göras hur lång som helst! Men det gemensamma för alla är att de helt enkelt berättat, visat och gett vidare vad de sett och hört.

Norea Sverige arbetar med just det, att berätta vidare om det kristna budskapet. Vi gör det framförallt genom olika medier, både via ljud och bild. Vi är med och stödjer missionsarbete utomlands och producerar kristna program som sänds på olika håll i Sverige, både via radio och Internet.

Läs mer här…