Enhet i mångfald

Noreas ordförande Per Runeson delar intryck från TWR:s nationella partnerkonferens som arrangerades i Bratislava.

Läs mer...

Mission bland asylsökande

I en obekant miljö blir det enkla komplicerat. Frågorna är många. Över hela landet pågår aktiviteter för att ge hjälp och stöd åt flyktingar.

Läs mer...

Så som det var tänkt

Nu kan du se hela serien Så som det var tänkt med Dan Sarkar utan kostnad här på hemsidan.

Läs mer...

Trons tillväxt

”Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag.” 2 Petr 3:18

Läs mer...

Hannas Café – om ett liv i tacksamhet

Flera år har passerat sedan vi på Norea producerade Hannas Café. Många var de kvinnor som frimodigt delade med sig av sina berättelser.

Läs mer...

Till jordens yttersta gräns

Visste du, att av världens nuvarande befolkning på över sju miljarder invånare räknas tre miljarder människor som onådda folk?

Läs mer...